GỐI ĐỠ

Mã sản phẩm: GD-

Dùng để giữ cống định, tạo khoảng cách giữa các đường ống. Có 2 loại gối đỡ: Gối đỡ nhựa và gối đỡ bê tông loại gối đỡ 1 đường ống, gối đỡ nhiều đường ống.