MĂNG SÔNG

Mã sản phẩm: MS –

Dùng để nối thẳng (kiểu nối chặt) ống nhựa xoắn Santo, cỡ ống từ ELP 25 đến ELP 250

Khi đặt hàng đề nghị ghi rõ mã hiệu hàng hóa: MS-…… Ví dụ: Mua măng sông 100, để nối các ống BFP  100 viết là: MS-10

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bảng 1 (Đơn vị: mm)

Mã hiệu hàng hóa Đường kính danh nghĩa (D2) D1 L
MS-25 25 38 60
MS-30 30 47 65
MS-40 40 61 85
MS-50 50 72 110
MS-65 65 91 135
MS-80 80 111 165
MS-100 100 142 215
MS-125 125 174 230
MS-150 150 204 260
MS-175 175 238 360
MS-200 200 267 275