NÚT LOE

Mã sản phẩm: NL-
  • Nút loe được vặn trước vào đầu ống nhựa xoắn HDPE Ba An, để bảo vệ cáp không bị xước hoặc hư hại khi kéo.
  • Khi đặt hàng đề nghị ghi rõ: NL-……….. Ví dụ: Mua nút loe, để lắp với ống BFP 100, viết là: NL-100

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bảng 10 (Đơn vị: mm)

Mã hiệu hàng hóa D2 D1 L
NL-25 40 21 35
NL-30 50 26 40
NL-40 65 36 50
NL-50 78 45 60
NL-65 97 60 75
NL-80 115 74 85
NL-100 137 86 104
NL-125 176 116 130
NL-150 205 141 150
NL-200 272 189 185
NL-250 335 235 200