Băng keo SVP

Mã hiệu hàng hóa/ Designation: S-V-P

Dùng để làm kín mối nối giữa các ống BFP, giữa ống BFP và ống khác loại hoặc giữa ống BFP và các phụ kiện. Tham khảo Bảng 18 để biết về loại băng keo và số lượng cuộn băng cần thiết cho một mối nối. Tham khảo hướng dẫn cho từng trường hợp ứng dụng cụ thể.

 

Công ty Ba An cung cấp:

  • Băng cao su lưu hoá (băng V) 40mm x 5m
  • Băng PVC chịu nước (băng P) 40mm x 10m
  • Băng cao su non (băng S) 50mm x 2,2m.

Và nhiều loại băng keo khác có tính chất kích thước khác nhau.

Khi đặt hàng đề nghị ghi rõ băng V, băng P hoặc băng S

Ví dụ: Cuộn băng keo PVC chịu nước 40 mm x 10 m, viết là: P 40×10.